Försäkra en lastbil

När du köper en lastbil behöver du försäkra den. Alla motordrivna fordon i Sverige måste ha trafikförsäkring enligt lagen. Om ett fordon är avställt krävs ingen försäkring. Det är för alla trafikanters säkerhet att motorfordon är minst trafikförsäkrade, det är försäkringen som täcker skador som sker i trafiken. Det är trafikskadelagen som reglerar trafikförsäkringen. Hel-…